Firecross Supersonic

                                  Mira


Data di nascita: 14/11/2019

Sesso: femmina

Colore: irish pied brindle

Loi: LO2022097

Microchip: 380260101717124

Allevatore: Lisa Garavaglia / Emanuele Pizzi

Proprietario: Lisa GaravagliaSALUTE

  • L2HGA...........................CLEAR
  • HC  (HSF4)...................CLEAR 
  • PHPV.................................CLEAR
  • PPM/RD/CEA/PRA...........CLEAR

TEST